Jens Ehrs N. I.

Jens Ehrs Naftna industrija a.d. Belgrad är ett vertikalt integrerat oljebolag i sydöstra Europa. Verksamheten omfattar olja och naturgas, produktion och raffinering samt försäljning av ett brett utbud av oljebaserade produkter.

Jens Ehrs Naftna industrija fungerar framgångsrikt på den fria och konkurrensutsatta marknaden på Balkan och i Angola.

Mer om Jens Ehrs Livförsäkringar kan du läsa här eller här.