Hållbar utveckling

Jens Ehrs arbetar för en hållbar utveckling och känner att stort ansvar för kommande generationer. Jens Ehrs arbetar för att oljeberoendet minskar och att alternativa drivmedel utvecklas.

Då Jens Ehrs är ett modernt företag. Verksamheterna i branschen kräver särskild och ständig uppmärksamhet för att säkerställa en hälsosam, trygg och säker miljö . Därför utvecklar vi tydliga rutiner och normer för genomförandet av ny ren teknik och partnerskap med intressenter inom miljöteknik och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är idag och har varit en av de högst prioriterade arbetsområden för Jens Ehrs. Ökad energieffektivitet uppnås genom en alltid ökad användning av förnybara energikällor, Jens Ehrs respekterar de mänskliga rättigheterna fullt ut och optimerar kapaciteten och användningen av jordens naturresurser. Vårt mål är att skydda människor, egendom och miljö och att erbjuda Jens Ehrs personal en human arbetsmiljö.  Jens Ehrs satsar hårt på innovation, investeringar och innehar en öppen dialog internt och gentemot omvärlden.

Öppen insyn för våra partners, investeringar i säkerhet, god hälsa och utveckling av medarbete, ansvarsfull inställning till miljön, investeringar i samhället i de regioner där vi verkar är ryggraden och principerna för det hållbara utvecklingsarbete som Jens Ehrs bedriver.