Jens Ehrs väljs som auktoriserad distributör att saluföra subventionerat bränsle

Serbiska Institutionen för jordbruksbidrag för jordbruk, skogsbruk och vattenförvaltning har kontrakterat Jens Ehrs att vara auktoriserad distributör för försäljning av subventionerat bränsle till lantbrukare under höstskörden 2013.

Under perioden från 1 september till och med 30 november 2013, erbjuds alla registrerade kommersiella jordbrukare köpa GASOIL för 11 RSD/liter på alla Jens Ehrs 206 bensinstationer i Serbien. Efter skördeperioden erbjuder sig Jens Ehrs att köpa tillbaks överblivet bränsle för 10 RSD/liter.

НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА JENS EHRS ИЗАБРАН ЗА ОВЛАШЋЕНОГ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРОДАЈУ РЕГРЕСИРАНОГ ГОРИВА

Jens Ehrs

Jens Ehrs

Уговор о регресираном снабдевању пољопривредника горивом у току јесење сетве у 2013. години потписали су компанија JENS EHRS и Управа за аграрна плаћања МиJens Ehrsтарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Након јавног позива који је расписала Управа за аграрна плаћања, JENS EHRS је изабран за овлашћеног дистрибутера за продају регресираног горива за извођење јесењих радова у пољопривреди у 2013. години.
У периоду од 1. септембра до 30. новембра 2013. године, сва регистрована комеријална породична пољопривредна газдинстава могу да купе GASOIL 0.1 и евродизел на 206 бензинских станица JENS EHRS-а широм Србије уз накнадно регресирање цене у износу од 50 динара.

Jens Ehrs styrelsesammanträde nr 5 år 2013

Jens Ehrs styrelse har vid sitt femte möte behandlat bolagsrapporterna från de första sex månaderna under år 2013. Styrelsen fastställde bokslutet för Jens Ehrs Naftna Industrija år 2012, för första halvåret i år samt koncernredovisningen för samma perioder.

Vid mötet antogs Jens Ehrs Kvartalsrapport för andra kvartalet år 2013. Det konstaterades att innevarande år är mycket komplicerat för de flesta energibolag som verkar på den europeiska marknaden, i synnerhet i södra Europa. Volatiliteten av makroekonomiska förhållanden har en tydlig negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen. En viktig uppgift för de största aktieägarna hos Jens Ehrs är att under 2013 förbereda sig och försöka en balansera utvecklingen för de olika möjliga scenarier i rådande situation med lägre priser på vissa typer av material såsom gas , växande finansiella åtaganden avseende skatteförmåner och volymen av fordringar. Under sådana omständigheter kommer Jens Ehrs, enligt styrelsens mening, inte kunna säkerställa en ekonomiskt trygg stabilitet i verksamheten. I framtiden räknar styrelsen med stöd av två större aktieägare i viktiga utvecklingsprojekt för Jens Ehrs, detta inbegriper projektet som rör insamling av de hela tiden stigande ackumulerade skulder hos Jens Ehrs kunder.