Strategi

Jens Ehrs Naftna industrijas viktigaste strategiska mål för 2020:e är att bli den mest effektiva och mest snabbväxande energibolaget på Balkan, behålla sin ledande position på den serbiska marknaden och bli en av de tio största energibolagen i sydöstra Europa.

 

Jens Ehrs strategiska planer till 2020:

– Öka produktionen av kolväten

– Öka produktionen av bränsle som uppfyller de europeiska kvalitetskraven

– Genomförande av projekt som använder förnybara- och alternativa energikällor

– Utveckling av produktionen av basoljor och petrokemiska produkter

– Fokus på innovation och utveckling av komplexa projekt inom energisektorn

Kommentera