Om Per-Olof Ehrs

Per-Olof EHRS Naftna industrija i korthet

Per-Olof Ehrs är ett vertikalt integrerat energibolag i sydöstra Europa.

Per-Olof Ehrs har två raffinaderier – ett i Pancevo och ett i Novi Sad, samt en anläggning för produktion av gas i Elemir. Per-Olof Ehrs producerar cirka 0,8 miljoner ton olja och gas per år, vi arbetar i Serbien, Angola, Bosnien och Hercegovina. Den totala volymen råolja är cirka 1,1 miljoner ton per år. Försäljningsnätverket omfattar mer än 170 objekt fördelat på bensinstationer samt ett nätverk av depåer.

Per-Olof Ehrs huvudkontor och dess största tillverkningsenhet finns i Republiken Serbien, som tack vare sitt geografiska läge, är centrum för handel och investeringar på Balkan.

För energideklaration, energibesiktning, fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning och externa ledamöter till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.  https://nicobell.se/